... τo κίτρινο λουλούδι των Κυθήρων που δε μαραίνεται ποτέ.

Σάββατο, 20 Ιανουαρίου 2018

zakxaiosΓΡΑΠΤΟΝ ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ
Στήν ἀρχαία ἐποχή τελώνης ἴσον ληστής καί ἀρχιτελώνης ἴσον ἀρχιληστής. Οἱ ἱστορικοί ἀναφέρουν, ὅτι ὑπῆρχαν τελῶνες, οἱ ὁποῖοι ξέθαβαν νεκρούς, πού τούς χρωστοῦσαν φόρους, καί τούς μαστίγωναν γιά νά συγκινηθοῦν οἱ συγγενεῖς τους καί νά πληρώσουν αὐτοί τούς φόρους τους.
Ὁ Θεόκριτος ὁ φιλόσοφος ἔλεγε, ὅτι στά βουνά τ’ ἀγριότερα θηρία εἶναι οἱ ἀρκοῦδες καί στίς πόλεις οἱ τελῶνες.
Τέτοιος ἦταν καί οἱ ἀρχιτελώνης Ζακχαῖος, πού μᾶς ἀναφέρει σήμερα τό Εὐαγγέλιο.

Εἶχε πολλά πλούτη, μεγάλη θέση καί πολλές γνωριμίες. Δέν εἶχε ὅμως εὐτυχία καί ἦθος.
Μέσα του πάλευε μέ τή συνείδησή του. Τόν ἤλεγχε, γιατί ὅλα τά εἶχε παράνομα. Μέσα σ’ αὐτή τή δυστυχία του, μόλις ἄκουσε ὅτι θά περνοῦσε ὁ Χριστός, ἔτρεξε νά τόν δεῖ. Ὡστόσο εἶχε δύο μεγάλα ἐμπόδια νά ὑπερπηδήσει. Ἦταν κοντός καί εἶχε καί ὑψηλή κοινωνική θέση. Ἀμέσως ὅμως πέταξε καί τά δύο καί ἀνέβηκε, σά μικρό παιδί, σ’ ἕνα δέντρο, γιά νά δεῖ τό Χριστό. Ὁ Χριστός τόν εἶδε καί ἀμέσως τό θαῦμα ἔγινε.
Ὁ ἀρχιτελώνης γίνεται δέκτης Χριστοῦ. Τό σπίτι του μεταβάλλεται σέ ἄμβωνα. Ἡ ψυχή του μεταμορφώνεται καί ἀρχίζει τήν ἔμπρακτη μετάνοια. Μοίρασε ὄχι μόνον ὅσα εἶχε ἀποκτήσει ἄδικα, ἀλλά καί ἀπό τά νόμιμα. Γι’ αὐτό καί ἔγινε ὑπόδειγμα μαθητοῦ τοῦ Χριστοῦ. Αὐτά τ’ ἀποτελέσματα φέρνει ἡ ἀληθινή μετάνοια.
Ὁ Ζακχαῖος ταπεινώθηκε μπροστά στό Χριστό καί ὁ Χριστός ταπεινώθηκε μπροστά στόν Ζακχαῖο. Μπῆκε μέσα στήν ἁμαρτωλή ψυχή του καί στό ἁμαρτωλό σπίτι του καί τά καθάρισε ὅλα.
Αὐτή εἶναι ἡ βάση καί ἡ ἀρχή τῆς μετανοίας. Ὅταν ἐμεῖς τρέξουμε νά συναντήσουμε τό Χριστό, ὁ Χριστός ἀμέσως μᾶς ἀγκαλιάζει καί μᾶς μεταμορφώνει. Μᾶς κάνει ἀναστήματα πρώτου μεγέθους, ὅπως ἔκανε τόν ἀρχιτελώνη. Ἀπό κοντό τόν ἀνέβασε σέ ὕψη δυσθεώρητα.
Ἀδελφοί μου, πολλές συναντήσεις κάνουμε στή ζωή μας, ἄλλες ὠφέλιμες καί ἄλλες ὄχι. Ἡ συνάντηση ὅμως, πού θά μᾶς χαρίσει τήν σωτηρία καί τήν αἰώνια εὐτυχία μας δηλ. τήν αἰώνια μακαριότητά μας, εἶναι μία : Ἡ συνάντησή μας μέ τό Χριστό. Ἄν δέν τήν ἔχουμε κάνει, ἀξίζει νά τήν κάνουμε καί μάλιστα τώρα ἀμέσως.
π. Φρ. Δ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: