... τo κίτρινο λουλούδι των Κυθήρων που δε μαραίνεται ποτέ.

Σάββατο, 12 Αυγούστου 2017

Κυριακή Ι Ματθαίου-Λίγη πίστη ζητά


Αφού ο Χριστός θεραπεύει έναν δαιμονισμένο νέο τον οποίο έφερε ο πατέρας του,οι μαθητές Του τον ρωτούν γιατί δεν μπόρεσαν αυτοί να τον θεραπεύσουν.Ο Ιησούς τους απαντά "εξαιτίας της απιστίας σας".

Πόσες φορές δεν έχουμε έρθει στη θέση των μαθητών του Χριστού;Να αισθανόμαστε ότι ενώ προσευχόμαστε δεν ακουγόμαστε από τον Θεό.Όμως έχουμε ποτέ κοιτάξει μέσα μας για την απάντηση;


Αλήθεια,πώς να μας βοηθήσει ο Θεός όταν δεν έχουμε το παραμικρό ίχνος αληθινής πίστης;Όταν είναι ξεκάθαρο πως στη ζωή μας ο Θεός είναι απλά ένα συμπλήρωμα;Όταν πρώτα βάζουμε τον πλουτισμό,τις διασκεδάσεις ή ο,τιδήποτε άλλο;Όταν δεν μπορούμε να ξεκλέψουμε ούτε μισή ώρα για να πάμε σε μια σύντομη ακολουθία στην εκκλησία;Όταν δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να μη φάμε κρέας ή γάλα δυο φορές την εβδομάδα;

Ο Χριστός μας γνωστοποιεί τα θεμέλια της σχέσης ανθρώπου και Θεού.Πίστη,προσευχή και νηστεία.Και δε ζητά παρά πίστη σαν κόκκο σινάπεως. Τόσο λίγη.Αλλά ζεστή,ζωντανή.Με αυτή τη λίγη πίστη,με τη λίγη νηστεία,με τη λίγη προσευχή ξεκινά η διαδρομή του ανθρώπου να συναντήσει το Θεό.Και όσο κατά την πορεία αυξάνονται,τόσο πιο κοντά ερχόμαστε στο να συναντηθούμε με τον Χριστό.
Ἡ φοβερή δοκιμασία τῆς πυρκαγιᾶς στά Κύθηρα 
μέσα στόν Δεκαπενταύγουστο
pyrkaia kithira 082017 4
Τό πανέμορφο νησί τῶν Κυθήρων δοκιμάσθηκε πολύ μέσα στήν ἱερή περίοδο τοῦ Δεκαπενταυγούστου, ἔπειτα ἀπό τό ξέσπασμα τῆς φοβερῆς πυρκαγιᾶς τῆς Παρασκευῆς 4ης Αὐγούστου ἐ.ἔ., πού κράτησε γιά 4 ἡμέρες καί κατέκαυσε 25 περίπου χιλιάδες στρέμματα, δηλ. τό 1/8 σχεδόν τῆς ἐκτάσεως τοῦ νησιοῦ μας.
Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.Σεραφείμ διεκτραγωδεῖ αὐτό τό φρικτό γεγονός τῆς πυρκαγιᾶς σέ δύο συνεντεύξεις του - ἠχητικά ντοκουμέντα, τά ὁποῖα καί παραθέτουμε. Ἡ πρώτη ἀνταπόκρισις τοῦ ζητήθηκε ἀπό τόν Ρ/Σ «Ἄλφα» στίς 8/8 καί ἡ ἄλλη ἀπό τόν σταθμό τῆς «Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας» στίς 10/8. Σ’ αὐτές τίς ραδιοφωνικές ἐπικοινωνίες φαίνεται ὁ βαθύς πόνος καί ἡ ἐναγώνια ἀνησυχία τοῦ Σεβασμιωτάτου γιά τήν ἀδόκητη αὐτή συμφορά.

Ἀκοῦστε τήν συνέντευξη τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας στόν Ρ/Σ ALPHA 989
στίς 08-08-201
 
Ἀκοῦστε τήν συνέντευξη τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας στόν Ρ/Σ
τῆς Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας στίς 10-08-2017
 
Στίς ἡμέρες αὐτές τῆς φρικτῆς δοκιμασίας ἀναρτήθηκε στό ἱστολόγιο: panagiotisandriopoulos.blogspot.gr – Π.Α.Α. σχετικό σχόλιο μέ τίτλο: «Ἡ φωτιά … τιμωρία γιά τόν Κυθήρων Σεραφείμ;», τό ὁποῖο ἀναδημοσιεύεται ἀπό τά «Κυθηραϊκά νέα» τοῦ νησιοῦ μας. Ὁ συντάκτης του, διατυπώνοντας, ὅπως γράφει, τό ἀμείλικτο ἐρώτημα «ἀντιοικουμενιστῶν» πού συνδυάζουν τό γεγονός τῆς φωτιᾶς τῶν Κυθήρων «μέ τήν φωτιά τοῦ Οἰκουμενισμοῦ πού καίει μετά τήν Σύνοδο τῆς Κρήτης», ἐπιχειρεῖ νά παρουσιάση τό πρῶτο ὡς τιμωρία γιά τόν Μητροπολίτη μας ἕνεκα τῆς δῆθεν χλιαρῆς στάσεώς του ἔναντι τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί τῶν Οἰκουμενιστῶν. Δύο πράγματα ἐντελῶς ἄσχετα καί ἀσυνάρτητα.
Τήν στάσι τοῦ Σεβασμιωτάτου ἔναντι τῆς φυσικῆς φωτιᾶς τήν διαπιστώνουμε μέ τά παραπάνω δύο ἠχητικά ντοκουμέντα. Τήν στάσι του ἔναντι τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί τῆς Συνόδου τῆς Κρήτης (πρίν καί μετά τήν σύγκλησί της) δέν τήν γνωρίσαμε μέσῳ τῶν ἐπισήμων ἐγγράφων του πρός τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, πρός τούς Πατριάρχας καί Ἀρχιεπισκόπους τῶν Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν καί γενικώτερα πρός τόν Ὀρθόδοξο Χριστεπώνυμο Πλήρωμα, ἔπειτα καί ἀπό τήν Ἡμερίδα, στήν ὁποία συμμετέσχε τόν Μάρτιο τοῦ 2016 στό στάδιο Εἰρήνης καί Φιλίας καί πού ἀφοροῦσε στά θέματα τῆς Συνόδου τῆς Κρήτης; Γραπτῶς καί προφορικῶς ὁ Μητροπολίτης μας, ἐν Συνόδῳ καί ἐκτός Συνόδου, μέ τά προφορικά καί γραπτά του μηνύματα, τοποθετεῖται εὐκαίρως - ἀκαίρως κατά τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, κατά τῶν αἱρέσεων τοῦ Παπισμοῦ καί κατά τῶν ποικιλωνύμων προτεσταντικῶν παραφυάδων, ἀφοῦ αὐτές αὐτοθεωροῦνται ἤ διεκδικοῦν τό ὄνομα τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Προασπίζεται σθεναρῶς τοῦ βασικοῦ καί καιρίου ἐκκλησιολογικοῦ δόγματος τῆς Μιᾶς (καί Μόνης) Ἁγίας Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, μή δεχόμενος τό παράπαν ἀπόδοσιν ἐκκλησιαστικότητος σέ ἑτερόδοξες ὁμολογίες καί κοινότητες (σύμφωνα καί μέ τήν ἀρχική Ἀπόφασι τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τοῦ Μαΐου τοῦ 2016). Καί γενικώτερα ἐμμένει σταθερά στήν Ὁμολογία Πίστεως, τήν ὁποία ἔδωκε πρό τῆς εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονίας του (2-7-2005) «μηδέν προστιθείς, μηδέν ἀφαιρῶν, μηδέν μεταβάλλων, μήτε τῶν δογμάτων, μήτε τῶν Παραδόσεων». 
Ἡ φωτιά τῶν Κυθήρων μέ τά δυσάρεστα ἀποτελέσματά της πέρασε καί ἡ Ἐκκλησία μας μᾶς καλεῖ σέ πνευματική ἐγρήγορσι, προσευχή καί δραστηριοποίησι γιά τήν ἐν καιρῷ ἀποκατάστασι τῶν ὑλικῶν ζημιῶν. Ὅμως, τά μάτια μας πρέπει νά εἶναι στραμμένα στήν ἄλλη φωτιά, τήν φωτιά τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, πού θέλει νά ἰσοπεδώση τά πάντα καί νά ὁδηγήση στό καταλυτικό ρεῦμα τῆς Παγκοσμιοιποίησης καί τῆς Πανθρησκείας.
Αὐτό ἄς τό λάβη σοβαρά ὑπ’ ὄψιν του ὁ θεολόγος συντάκτης τοῦ ἄρθρου αὐτοῦ καί οἱ συμφρονοῦντες μέ αὐτόν.
 
 

Πέμπτη, 10 Αυγούστου 2017

 Σχολή Ψαλτικής Τέχνης στον Καραβά


Με την Χάρη του Θεού, θα λειτουργήσει φέτος η Σχολή Ψαλτικής Τέχνης της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθήρων και Αντικυθήρων στον Καραβά. 


Στο νέο Πνευματικό Κέντρο του  Αγίου Χαραλάμπους Καραβά κάθε Τετάρτη ώρα 6.00  με 7.00 το απόγευμα θα λειτουργεί το τμήμα ενηλίκων, με πρακτικό μέρος (6.00μ.μ. -  6.30 μ.μ.) και θεωρητικό μέρος (6.30μ.μ. - 7.00μ.μ.). 
Επίσης, για τα παιδιά (από τρίτη Δημοτικού και μεγαλύτερα) την ίδια μέρα Τετάρτη και  ώρα 7.00 μ.μ. με 7.45 μ.μ.  θα συνεχιστεί η εκμάθηση εκκλησιαστικών ύμνων με παράλληλη σύσταση παιδικής εκκλησιαστικής χορωδίας.

  Δάσκαλος και για τα δύο τμήματα θα είναι ο Διακο-Παύλος Καλλίκας, πτυχιούχος Βυζαντινής μουσικής της Βυζαντινής Σχολής "Ο Άγιος Νεκτάριος" της Ιεράς Μητροπόλεως Ύδρας Σπετσών και Αιγίνης.
  Τα μαθήματα και για τα δύο τμήματα (ενηλίκων και παιδιών) είναι εντελώς δωρεάν. 


   Αυτή είναι μια ακόμη προσπάθεια της Ιεράς Μητροπόλεως μας, και εκφράζει την καλή πνευματική ανησυχία της,  για το μέλλον της Λατρείας στον τόπο αυτό. Από την πιο συνειδητή  και συχνή συμμετοχή, τόσο των μικρών ηλικιών, όσο και των μεγαλυτέρων, στο χώρο της Λατρείας, μόνο πνευματική προκοπή μπορεί να προκύψει.

Παρακαλούνται όσοι γονείς και παιδιά επιθυμούν, με χαρά ας στηρίξουν αυτή την προσπάθεια.
  O αγιασμός θα γίνει την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου ώρα 6.00μ.μ. και η έναρξη των μαθημάτων θα  γίνει, Θεού θέλοντος, την πρώτη Τετάρτη του Οκτωβρίου, 4 του μηνός, ώρα 6.00μ.μ.  
Με εκτίμηση,
το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο

Τρίτη, 8 Αυγούστου 2017


 

Μπαμπινιώτης για τους σημαιοφόρους με κλήρωση: Λάθος της κυβέρνησης να συγκρίνει την αριστεία με την ισότητα


Φωτογραφία: SOOC- Menelaos Myrillas

«Μία ομηρική αρχή για μία πανάρχαιη ελληνική αρχή το Αιέν αριστεύειν καταστρατηγείται με την επιλογή σημαιοφόρου στα δημοτικά σχολεία μέσω κλήρωσης» ανέφερε στον ΣΚΑΪ, ο γνωστός καθηγητής Γλωσσολογίας Γιώργος Μπαμπινιώτης.
Ο κύριος Μπαμπινιώτης, ο οποίος ήταν και υπουργός Παιδείας και πρύτανης του πανεπιστήμιου Αθηνών ανέφερε στο ραδιόφωνο πως με το νέο νομοσχέδιο καταστρατηγείται και η έννοια της άμιλλας, η οποία πρέπει να ξεκινάει από το δημοτικό, ώστε  παιδιά να μαθαίνουν να αναγνωρίζουν αυτόν που προσπαθεί όπως και αυτά και να μη θεωρούν ότι όλα στη ζωή είναι προϊόν τύχης και κλήρωσης.
Ο καθηγητής Γλωσσολογίας ανέφερε πως είναι λάθος της κυβέρνησης να συγκρίνει την αριστεία με την ισότητα. Όπως είπε μάλιστα, αυτό που πρέπει να κάνει η κυβέρνηση είναι να εξασφαλίσει την ισότητα των ευκαιριών.
Ο κ. Μπαμπινιώτης χαρακτήρισε επίσης ουτοπία το ενδεχόμενο κατάργησης των πανελλαδικών εξετάσεων.

Κυριακή, 6 Αυγούστου 2017

ΛΥΧΝΟΣ TV- ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ- Ι.Μ. ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΣΗΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 2017

 

ΛΥΧΝΟΣ TV- ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟ- Ι.Μ. ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΣΗΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 2017

 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΠΕΡΙ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΘΕΙΣΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΣ 

 

      ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΚΥΘΗΡΩΝ & ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ 
                          Κύθηρα 6 Αὐγούστου 2017
  
ΕΚΤΑΚΤΗ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
      Ἀνακοινώνουμε στούς ἀγαπητούς μας συμπατριῶτες καί τούς παρεπιδημοῦντες φιλοκυθήριους ὅτι, λόγῳ τῆς παρατεινομένης δοκιμασίας τοῦ νησιοῦ μας ἀπό τήν καταστροφική πυρκαϊά πού ξέσπασε ἀπό τήν προχθεσινή ἡμέρα, ἀναβάλλουμε τήν προγραμματισθεῖσα γιά τό ἑσπέρας (Κυριακή 6-8-2017, ὥρα 7.15 - 9.30 μ.μ.) γιορταστική ἐκδήλωσι στό Λεοντσίνειο Πνευματικό Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, μέ τήν εὐκαιρία τῆς συμπληρώσεως 10ετίας ἀπό τά ἐγκαίνια τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου (Αὔγουστος 2007).
Θεοῦ θέλοντος ἡ πανηγυρική ἑορταστική αὐτή ἐκδήλωσις θά πραγματοποιηθῆ τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς 27 Αὐγούστου 2017, ὥρα 7 μ.μ. στό Λεοντσίνειο Πνευματικό Κέντρο.
      Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ καί τῆς Μ. Παρακλήσεως θά ψαλῆ κανονικά σήμερα τό ἀπόγευμα ἀπό 6 μ.μ. στόν ἑορτάζοντα Ἱερό Ναό Μεταμορφώσεως Κεραμωτοῦ, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ.Σεραφείμ καί θά ἀκολουθήση δεξίωσις στό Πνευματικό Κέντρο.
Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
ΓΡΑΠΤΟΝ Θ. ΚΗΡΥΓΜΑ
metamorfosi sotiros 2
Σήμερα, ἀγαπητοί μου Χριστιανοί ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τήν Μεταμόρφωσι τοῦ Σωτῆρος μας, ὁ ὁποῖος ὅπως μᾶς λέγει ὁ Εὐαγγελιστής Ματθαῖος πῆρε μαζί του τούς τρεῖς μαθητές Πέτρο,Ἰάκωβο καί Ἰωάννη εἰς τό ὄρος Θαβώρ,  γιά νά τούς δείξει τήν Θεία Του δόξα, κατά τό μέτρο τῶν πνευματικῶν δυνατοτήτων τους. Διότι ἐπρόκειτο σέ λίγες ἡμέρες , ὁ Κύριος νά ἔλθει πρό τό ἅγιον Πάθος  Του καί οἱ μαθηταί, βλέποντας τόν Διδάσκαλό καί Κύριόν τους σ΄αὐτήν τήν φρικώδη κατάστασι θά ἐσκανδαλίζοντο καί θά ἀποθαρρύνονταν. Ὅμως ὁ Κύριος γιά νά τούς ἐνισχύσει τήν πίστι, ὥστε καί αὐτοί νά ἐνδυναμώσουν τούς ὑπολοίπους μαθητάς, τούς ἔδειξε τήν δόξαν Του (ὡς Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ σύνθρονος καθώς εἶναι μέ τόν Πατέρα καί τό Ἅγιον Πνεῦμα), ὥστε νά τούς ἐπιβεβαιώσει τά  ὅσα ἐδῶ καί τρία χρόνια τούς κήρυττε περί τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ καί τῆς αἰωνίου ζωῆς,  τῆς ὁποίας ἀρχηγός εἶναι ὁ  ἴδιος ὁ Χριστός. 
Σήμερα ἐπιβεβαιώνονται τά ἱερά λόγια τοῦ Κυρίου μας πρός τούς μαθητάς, ὅτι, δηλαδή, οὐδείς ἔρχεται πρός τόν Πατέρα ἄν πρῶτα δέν συνειδητοποιήση πώς ὁ Υἱός εἶναι ὁ ἀληθινός προαιώνιος Λόγος τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος, ἐπειδή ἔχει ζωήν ἐν ἑαυτῷ, γιαὐτό καί τά πάντα ζωοποιεῖ. Ὁ Χριστός ἐπιβεβαιώνεται σήμερα μέ τά λόγια του, ὅτι «ἐγώ εἰμί ἡ ὁδός, ἡ ἀλήθεια καί ἡ ζωή».
Τά ἱμάτιά Του καί τό Πρόσωπόν Του, ἔγιναν πιό ἀστραφτερα καί ἀπό τόν ἥλιο, διότι ὁ Χριστός δέν ἐκπέμπει κτιστό φῶς, ὅπως τά ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ ἤ καί αὐτός ὁ ἴδιος ὁ κτιστός ἥλιος ἀλλά εἶναι ὁ Ἥλιος τῆς δικαιοσύνης, πού φωτίζει τούς ἀνθρώπους μέ τό ἄκτιστον φῶς Του, καί πού ἄν ὅλοι μας εἴμαστε γύρω ἀπό ἑκείνον καί Ἐνωμένοι μαζί Του, ὅπως οἱ πλανήτες μέ τόν ἤλιο στό πλανητικό μας σύστημα, θά ἔχουμε ζωή αἰώνια καί ἀληθινή, γεμάτη φῶς καί χαρά, μία χαρά πνευματική, πού τέλος δέν θά ἔχει ποτέ μέσα σ’αὐτό τό φῶς τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ.
Ὁ Χριστός ἦλθε γιά νά μᾶς διδάξει τήν ἀλήθεια καί νά μᾶς ἀπαλλάξει ἀπό τό σκοτάδι τῆς πλάνης καί τῆς ἁμαρτίας. Ἀς μήν ποθήσωμε, ἀδελφοί μου, τό σκοτάδι πού μᾶς ὑπόσχονται κοσμικοί ἄνθρωποι, ἀλλά νά ἀναζητοῦμε συνεχῶς μέσα ἀπό τήν ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου τό φῶς τῆς ζωῆς. Καί ἀφοῦ τό φῶς τῆς ζωῆς εἶναι ὁ Χριστός ἄς μεταμορφωθοῦμε καί μεῖς σήμερα καί κάθε ἡμέρα τῆς ζωῆς μας, ἀκολουθώντας τό θεῖο παράδειγμα τοῦ Χριστοῦ μας, σταυρώνοντας τό ἐγωιστικό μας θέλημα, ὥστε καί μεῖς σάν ἄλλος Ἠλίας καί Μωϋσῆς νά σταθοῦμε ἐνώπιον τοῦ Κυρίου μας, κατά τήν Δευτέρα αὐτοῦ πίστι, μέ ἀγάπη καί παρρησία ἐλπίζοντας στό ἄπειρο ἔλεος του, ὥστε μέ τά καλά ἔργα πίστεως καί ἀγάπης πού ἐξασκήσαμε στήν ζωήν μας τήν ἐπίγεια νά κράξωμε πρός  τόν Σωτῆρα «μή μείνωμεν ἔξω τοῦ Νυμφῶνος σου Χριστέ!» Ἀμήν.
π. Ν.Ζουναρέλης
 
Πηγή:Ι. Μ. Κυθήρων και Αντικυθήρων

Σάββατο, 5 Αυγούστου 2017

Για τη Μεταμόρφωση


Αποτέλεσμα εικόνας για transfiguration

Τη Μεταμόρφωση του Σωτήρος γιορτάζει σήμερα η Εκκλησία μας.Ο Χριστός αποκαλύπτεται με όλη  τη δόξα Του στους τρεις μαθητές Του,τον Πέτρο,τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη.Η σημερινή γιορτή όμως δεν αφορά ακριβώς τη Μεταμόρφωση του Χριστού.Ο Χριστός είναι συνεχώς τέλειος Θεός και Άνθρωπος.Στην πραγματικότητα είναι ο Χριστός αυτός που μεταμορφώνει τα πάντα γύρω Του.Μεταμορφώνει τους μαθητές Του και όλους τους πιστούς Χριστιανούς.Τους καθιστά ικανούς να δουν το Άκτιστο Φως.Όσο μπορεί ο καθένας ανάλογα με τις δυνάμεις και την πνευματική κατάστασή του.

Μεταμορφώνει τη φύση γύρω Του.Τα ρούχα του Χριστού γίνονται κατάλευκα και το ψηλό βουνό γύρω τους εξαφανίζεται. Μεταμορφώνει την Παλαιά Διαθήκη.Ο Μωυσής και ο Ηλίας εμφανίζονται για να το επιβεβαιώσουν.Με τον ερχομό του Χριστού η Παλαιά Διαθήκη εκπληρώνεται και από την εποχή του Νόμου περνάμε στην εποχή της Χάριτος. Τη συγκατάθεσή μας και την προσπάθειά μας περιμένει ο Χριστός ώστε να μας μεταμορφώσει κι εμάς.Να δούμε με μάτια πνευματικά τον κόσμο,τις διδαχές και-γιατί όχι;-τον ίδιο τον Θεό.Αυτή η μυστική εμπειρία,διαφορετική για τον καθένα μας,είναι η πρόγευση από αυτή τη ζωή της Βασιλείας του Θεού.Αυτή τη μυστική εμπειρία διαφυλάσσει και μεταδίδει η Εκκλησία μας.

Πηγή:Το τραγούδι του γλάρου

Τρίτη, 1 Αυγούστου 2017

Η ΛΑΜΠΡΑ ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ 
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΟΣΙΟΠΑΡΘΕΝΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΕΛΕΣΗΣ 
ΤΗΣ ΕΝ ΚΥΘΗΡΟΙΣ ΑΘΛΗΣΑΣΗΣ
eorti agias elesas 2017 12
Τήν μνήμην τῆς Ὁσιοπαρθενομάρτυρος Ἁγίας Ἐλέσης εἰς τόν ὁμώνυμον Ἱερόν Ναόν ἑόρτασε πανηγυρικῶς ἡ νῆσος τῶν Κυθήρων τήν 31ην Ἰουλίου καί τήν 1ην Αὐγούστου 2017

Τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας 31ης Ἰουλίου τρέχοντος ἔτους καί περί ὥραν 19:00 συμφώνως πρός τό πρόγραμμα ἐψάλῃ ὁ Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός καί τήν πρωΐαν τῆς Τρίτης κυριωνύμου ἡμέρας τῆς ἑορτῆς, ἐτελέσθῃ Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο καί ἀκολούθησε ἡ λιτάνευσις τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Ἁγίας Ἐλέσης. 

Στό νησί μας ἀφίχθη ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κερνίτσης κ. ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ στίς 31 Ἰουλίου 2017, προσκεκλημένος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων κ.Σεραφείμ, γιά νά συμμετάσχῃ στόν ἑορτασμό τῆς Προστάτιδος τῶν Κυθήρων Ἁγίας Ἐλέσας. 
Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος χοροστάτησε στόν Πανηγυρικό Ἑσπερινό μετά Ἀρτοκλασίας καί ὡμίλησε κατάλληλα γιά τήν τιμωμένη Ἁγία Ἐλέσα, στούς προσκυνητές. Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς χοροστάτησε στόν Ὄρθρο καί προεξῆρχε τῆς Θείας Λειτουργίας. Κατά τό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ἐκήρυξε ἐμπνευσμένα τόν Θεῖο Λόγο καί τελέσθηκε Ἁγιασμός στόν τόπο μαρτυρίου τῆς Ἁγίας.
Πηγή: Ι. Μ. Κυθήρων και Αντικυθήρων

Απάντηση μαθητή Γυμνασίου σε ερώτημα καθηγητή: Τι θα έλεγες στο Χριστό αν Τον έβλεπες μπροστά σου;

 

Καθηγητής σε Γυμνάσιο της Θεσπρωτίας, ρώτησε μαθητές του: «Τι θα λέγατε στο Χριστό, αν τον βλέπατε μπροστά σας».

Οι απαντήσεις… που δόθηκαν ήταν πάμπολλες, ποικίλες, τε­λείως ξεχωριστές από παιδί σε παιδί, ανάλογα με τον χαρακτήρα, τον ψυ­χισμό του, τις επιθυμίες του, τα προβλήματα που συναντά στο περιβάλλον που ζει κ.ο.κ.
Μία από αυτές, είναι συγκλονιστική: «Αρχικά τον βλέπω καθημερινά το Χριστό, γιατί τον έχω στην καρδιά μου. Είναι μέσα μου και τον νιώθω. Θα του έλεγα, αυτά, που του λέω στην προσευχή μου: Τον ευχαριστώ για ό,τι μου χαρίζει και για το ότι οι γονείς μου είναι καλά.
Τον ευχαριστώ, που δεν με αφήνει να περπατάω μόνος μου, αλλά με ακολουθεί, όπου και αν πάω. Με ακολουθεί, για να με προστατεύει.
Τον ευχαριστώ, που τον έχω μαζί μου και μου φέρνει τη χαρά του, Τον ευχαριστώ, που με αγαπάει. Του ζητώ να μου συγχωρέσει τα λάθη. Και στο τέ­λος τον ρωτώ: Γιατί μου τα δίνεις όλα αυτά, Θεέ μου; Τα αξίζω;…».

Πηγή: Ι. Ν. Παναγίας Αλεξιωτίσσης