... τo κίτρινο λουλούδι των Κυθήρων που δε μαραίνεται ποτέ.

Σάββατο, 24 Ιουνίου 2017


Τό Μήνυμα τῆς Κυριακῆς (ἠχητικό μήνυμα) 
ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κυθήρων 
κ.ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΚΥΡΙΑΚΗ Γ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ

 


Εἴμαστε, μέ τή Χάρι τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ,
στήν Τρίτη Κυριακή τῶν Εὐαγγελικῶν Περικοπῶν τοῦ ἁγίου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου καί
ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία ἄγει τήν Ἀπόδοσι τοῦ Γενεσίου τοῦ Τιμίου Προδρόμου καί
τιμᾶ τήν ἱερή μνήμη τῆς Ὁσιομάρτυρος Φεβρωνίας (†304)
τοῦ ἁγίου Μάρτυρος Ὀρεντίου καί τῶν σύν αὐτῷ ἁγίων Μαρτύρων.

mhmerimnateΓΡΑΠΤΟΝ Θ. ΚΗΡΥΓΜΑ
Τά λόγια τοῦ Κυρίου πού ἀκούσαμε σήμερα στό Εὐαγγέλιο, Χριστιανοί μου, δίνουν τή λύση σέ ἕνα σημαντικό ἐρώτημα πού ἀπασχολεῖ ὅλους τούς ἀνθρώπους, τόσο αὐτούς πού ἀγωνίζονται συνειδητά μέσα στό χῶρο τῆς Ἐκκλησίας, ὅσο καί ἐκείνους πού ἀντιμετωπίζουν μέ ἕνα κριτικό πνεῦμα ἤ ἀρνοῦνται τή διδασκαλία της. 
Ἡ περικοπή βάζει μπροστά μας τό θέμα τῶν ὁρίων ἀνάμεσα στήν πνευματική ζωή καί στήν καθημερινή μέριμνα τοῦ βίου. Εἶναι γεγονός ὅτι πολλοί ἀπό ἐμᾶς ἔχουν σαφῶς διαχωρισμένα στό μυαλό τους τά πνευματικά – θρησκευτικά τους καθήκοντα ἀπό τή μέριμνα καί τόν ἀγῶνα τῆς καθημερινότητας.
  Πιστεύουν ὅτι ἡ προσπάθεια γιά τήν ἐπιβίωση δέν βρίσκεται σέ καμμιά σχέση μέ τήν πνευματική τους κατάσταση. Ἔτσι, τό ἄγχος τῆς καθημερινότητας, τό ἀγωνιῶδες κυνηγητό τῆς ἐπιβίωσης γίνεται πάθος, εἴτε ὁ ἄνθρωπος εἶναι πλούσιος, εἴτε φτωχός. Στήν ἱεράρχηση τῶν ἀξιῶν τῆς ζωῆς του, τοποθετεῖται πρῶτα ὁ ἀγῶνας τῆς ἐπιβίωσης.  Στό φτωχό εἶναι ἡ ἀγωνία γιά τά ἀπαραίτητα, στόν πλούσιο ἡ ἀγωνία γιά τή διατήρηση ἤ τήν αὔξηση τῶν ἀγαθῶν.
Ἀσφαλῶς καί μᾶς ἀφορᾶ ὅλους, ἡ μέριμνα τοῦ βίου, εἰδικά στά δύσκολα αὐτά χρόνια πού περνᾶμε. Ὁ Χριστός μας δέν παραβλέπει τήν ἀνάγκη τῆς φροντίδας γιά τίς ὑλικές μας ἀνάγκες.  Μήν ξεχνᾶμε τό θαῦμα μέ τούς πέντε ἄρτους καί τά δύο ψάρια.  Ἔπρεπε οἱ ἄνθρωποι ἐκτός τῆς πνευματικῆς τροφῆς τῶν λόγων Του νά χορτάσουν καί ὑλικά.  Μᾶς ζητᾶ ὅμως νά ζήσουμε μαζί Του καί μᾶς ρωτάει «γιατί τόσο Ἄγχος;  Ἄς σᾶς διδάξουν τά ἀγριόκρινα πώς μεγαλώνουν:  δέν κοπιάζουν οὔτε ὑφαίνουν.  Ἄν ὅμως ὁ Θεός ντύνει ἔτσι το ἀγριόχορτο, πού σήμερα ὑπάρχει καί αὔριο θά τό ρίξουν στή φωτιά, δέν θά φροντίσει πολύ περισσότερο γιά ἐσᾶς, ὀλιγόπιστοι;»
Τό βασικό μήνυμα πού βγαίνει ἀπό αὐτούς τούς λόγους εἶναι ἡ ἐμπιστοσύνη πού θά πρέπει νά δείξουμε στό Θεό. Ἐδῶ ὅμως ἔχουμε ἕνα ἔλλειμμα. Δυσκολευόμαστε νά δείξουμε τήν ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη μας στό Θεό. Κρατᾶμε κάτω ἀπό τό δικό μας ἔλεγχο κάθε φροντίδα, κάθε μέριμνα τῆς ζωῆς ἐπειδή πιστεύουμε ὅτι μόνο ἐμεῖς θά βγάλουμε εἰς πέρας κάθε δυσκολία. 
Χριστιανοί μου, ὅλα ὅσα ἔχουν σχέση μέ τή φροντίδα γιά τή ζωή μας, ὅπως μᾶς λέει ὁ Κύριός μας, θά προστεθοῦν καί θά ἐξομαλυνθοῦν φτάνει νά γνωρίζουμε ποιός εἶναι ὁ πλοῦτος τῆς ζωῆς μας.  Αὐτός ὁ πλοῦτος δέν εἶναι παρά ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, αὐτή πού βρίσκεται μέσα μας καί χρειάζεται νά τήν ἀνακαλύψουμε.  Εἶναι ἡ ταπείνωση, ἡ μετάνοια καί ἡ διακονία τοῦ συνανθρώπου, πού ὑπαγορεύει ἡ ἀγάπη. Ἄν συμπορευθοῦμε λοιπόν μαζί μέ τόν Ἰησοῦ Χριστό τόν Ἐσταυρωμένο καί Ἀναστάντα, ἄν τόν γευθοῦμε μέ τό μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας τότε πραγματικά θά μπορέσουμε νά ἀποθέσουμε σέ Αὐτόν κάθε μέριμνα τοῦ βίου καί νά ἀπελευθερωθοῦμε ἀπό τό ἄγχος τῆς καθημερινότητας. ΑΜΗΝ.
                                                                                                                   †π.Π. Μεγ.
Πηγή: Ι. Μ. Κυθήρων και Αντικυθήρων
 

Παρασκευή, 23 Ιουνίου 2017

                      Να προσέχουμε τους φίλους μας

 

 

 Μια μέρα δύο φίλοι πήγαιναν βόλτα. Ο ένας είχε κουστούμι και ήταν καθαρός. Ο άλλος φορούσε παλιόρουχα και ήταν λερωμένος. Σε κάποιο σημείο συνάντησαν λάσπη. Τότε ο λερωμένος πήρε λάσπη και λέρωσε τον άλλο που ήταν καθαρός. Ο κακός άνθρωπος θέλει και οι ενάρετοι να γίνουν σαν κι αυτόν, δηλαδή κακοί. Γι' αυτό να προσέχετε στη ζωή σας και να διαλέγετε ως φίλους σας τους ενάρετους.

 

Γέροντας Παΐσιος

Πέμπτη, 22 Ιουνίου 2017

Ιδέες για τους μικρούς βιβλιοφάγους!

 


Μια εύκολη και χρήσιμη χειροτεχνία για μικρούς και μεγάλους, σε διάφορες παραλλαγές...
 

Σάββατο, 17 Ιουνίου 2017

Τό Μήνυμα τῆς Κυριακῆς (ἠχητικό μήνυμα) 
ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κυθήρων 
κ.ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΚΥΡΙΑΚΗ Β' ΜΑΤΘΑΙΟΥ
 
 
Εἴμαστε, μέ τήν Χάρι τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ,
στή δεύτερη Κυριακή τῶν Εὐαγγελικῶν Περικοπῶν τοῦ ἁγίου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου
καί ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία τιμᾶ τήν ἱερή μνήμη τῶν ἁγίων Μαρτύρων
Λεοντίου, Ὑπατίου, Θεοδούλου καί Αἰθερίου καί τοῦ Ὁσίου Λεοντίου τοῦ Ἀργείου.
 
klisi mathitwn 2
Πηγή: Ι. Μ. Κυθήρων και Αντικυθήρων
ΓΡΑΠΤΟΝ Θ. ΚΗΡΥΓΜΑ
klisi mathitwn 1
Τήν πρώτη Κυριακή μετά τήν χαρμόσυνη περίοδο τοῦ Πεντηκοσταρίου, ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία στό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα πού ἀκούσαμε, μιλάει γιά τήν ἐκλογή τῶν πρώτων μαθητῶν Τοῦ Χριστοῦ ἀπό τόν ἴδιο τό Κύριο, πού αὐτοί βέβαια ὑπῆρξαν στά τρία χρόνια τῆς ἐν γῇ δράσεώς Του οἱ ἄμεσοι συνεργάτες του, ἀλλά καί οἱ συνεχιστές τοῦ ἔργου Του.
Πῆγε λοιπόν ὁ Κύριος στή λίμνη τῆς Γαλιλαίας γιά νά ἁλιεύσει μέσα ἀπό τούς ψαρᾶδες τῆς λίμνης τούς μαθητές καί ἀποστόλους Του. Ἐκεῖ, ὅπως μᾶς διασώζει τό γεγονός ὁ Εὐαγγελιστής Ματθαῖος, συνάντησε πρῶτα τόν Σίμωνα - Πέτρο καί τόν ἀδελφό του Ἀνδρέα, οἱ ὁποῖοι στήν πρόσκληση τοῦ Χριστοῦ «δεῦτε ὁπίσω μου καί ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώπων» μέ χαρά Τόν ἀκολούθησαν «οἱ δέ εὐθέως ἀφέντες τά δίκτυα ἠκολούθησαν αὐτῷ». Τό ἴδιο ἔγινε καί μέ τούς δύο ἑπόμενους ψαρᾶδες τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη πού ψάρευαν μαζί μέ τόν πατέρα τους τό Ζεβεδδαῖο. «Οἱ δέ εὐθέως ἀφέντες τό πλοῖον καί τόν πατέρα αὐτῶν ἀκολούθησαν αὐτῷ».
Σέ δύο σημεῖα θά δώσουμε, χριστιανοί μου, προσοχή σ’ αὐτήν τήν περικοπή. Τό πρῶτο εἶναι ἡ ἐκλογή τῶν μαθητῶν ἀπό τόν Κύριο. Δέν πῆγε ὁ Κύριος μας νά ἀναζητήσει τούς συνεργάτες του, οὔτε σέ Πανεπιστήμια, οὔτε σέ πλουσιόσπιτα, οὔτε σέ καμμία Συναγωγή ὅπου συναθροίζονταν οἱ «καλοί Ἰουδαῖοι». Ζήτησε νά βρεῖ τούς ἀγράμματους καί ἁπλοϊκούς ψαρᾶδες, οἱ ὁποῖοι, ὅμως, εἶχαν ἁγνή καί καθαρή καρδιά.
Ἁμαρτωλοί, ὅπως ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, ἀλλά μέ διάθεση μετανοίας. Γι' αὐτό καί ὁ προφητάνακτας Δαυίδ στόν πεντηκοστό ψαλμό λέγει «θυσία τῷ Θεῷ πνεῦμα συντετριμμένον καρδίαν συντετριμμένη καί τεταπεινωμένην ὁ Θεός οὐκ ἐξουδενώσει». Ὁ Θεός ἀπαιτεῖ ἀπό ἐμᾶς νά ἔχουμε ἔχουμε εἰλικρίνεια στίς σχέσεις μαζί Του καί Ἐκεῖνος θά μᾶς δώσει τή φώτιση καί τή δύναμη γιά τήν πνευματική μας ἄνοδο.
Τό δεύτερο σημεῖο εἶναι ἡ τυφλή ὑπακοή τῶν ἁπλοϊκῶν αὐτῶν ψαράδων στό θέλημα του Διδασκάλου καί ἡ ἄμεση ἀνταπόκρισή τους στό κάλεσμά Του. Χωρίς καλά - καλά νά Τόν γνωρίζουν διέγνωσαν ὅμως καί αὐτοί μέ τά μάτια τῆς καρδιᾶς τους τήν εἰλικρίνεια καί τήν ἀγάπη τοῦ Ἰησοῦ, κάτι πού ἔλειπε ἀπό τούς ἄλλους «Διδασκάλους», τούς Γραμματεῖς καί τούς Φαρισαίους, καί ἀπό τότε ἔγιναν οἱ ὑποτακτικοί Του. 
Σέ ἀντίθεση μέ τούς πρωτοπλάστους, ὅπου ἡ ἀνυπακοή τους στό θέλημα τοῦ Θεοῦ τούς ὁδήγησε στή μακράν τοῦ Θεοῦ ζωή δηλ. στό θάνατο, οἱ ἁλιεῖς τῆς Γαλιλαίας μέ τήν ὑπακοή τους στό Διδάσκαλό τους ὁδηγήθηκαν στήν ἀλήθεια καί στήν αἰωνιότητα. «Ζωή τῆς ψυχῆς εἶναι ἡ ἕνωση μέ τό Θεό» λέγει ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς. Τό ζητούμενο ἀπό μᾶς εἶναι νά κάνουμε ὅπως καί οἱ Μαθητές ὑπακοή στό θέλημα τοῦ Θεοῦ Πατρός μας. Γι' αὐτό ἦλθε στή γῆ καί κήρυξε, θαυματούργησε, δοκίμασε ἐμπαιγμούς καί μάστιγες, σταυρώθηκε, ἀλλά στό τέλος ἀναστήθηκε. 
Ἔτσι καί μεῖς, ἄν ὑποτάξουμε τό θελημά μας στό θέλημα τοῦ Θεοῦ μέ τή βοήθεια τοῦ πνευματικοῦ μας καί μέ τή συμμετοχή μας στή Θ. Εὐχαριστία θά ὁδηγηθοῦμε στή δική μας ἀνάσταση καί μήν ξεχνᾶμε ὅτι ὅποιος ὑπακούει στό Θεό καί ὁ Θεός ὑπακούει σ' αὐτόν, γιατί ἡ ὑπακοή ἔχει σάν ἀντάλλαγμα τήν ὑπακοή.ΑΜΗΝ.
†π.Π. Μεγ.
Πηγή: Ι. Μ. Κυθήρων και Αντικυθήρων

  Μια όμορφη μέρα στο εκκλησάκι του Άη Νικόλα

 

  Στο όμορφο εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου, στο βορειότερο μέρος του νησιού, κοντά στο Φάρο Μουδαρίου, τελέστηκε σήμερα το πρωί Αρχιερατική Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ.κ. Σεραφείμ.
  Tο 700 περίπου χρόνων εκκλησάκι ανακαινίσθηκε εξωτερικά πριν από δύο χρόνια και αποτελεί στολίδι για την παραλία αυτή των Κυθήρων, με τα διάφανα και πεντακάθαρα νερά.
  Μετά την Θεία Λειτουργία, όπου συμμετείχαν Καραβίτες, Ποταμίτες, Λογοθετιάνοι και Χωραϊτες, προσφέρθηκε πλούσιο πρωινό κέρασμα, όπως συνηθίζεται άλλωστε στα Κύθηρα. Παξιμάδια, καφές, φρούτα εποχής και γλυκίσματα, στρώθηκαν στα τραπέζια έξω απο τον ναό, σε λίγο βέβαια πιο περιορισμένη έκδοση, λόγω νηστείας.
 Το αναλόγιο κόσμησαν τα ψαλτάκια του Καραβά, τα οποία μετά το πρωινό έσπευσαν στην παραλία για να χαρούν την θάλασσα και να περάσουν ανέμελα τις υπόλοιπες ώρες μέχρι το μεσημεριανό φαγητό.
   Ευχόμαστε, δοθείσης πάλι ευκαιρίας εντός του καλοκαιριού, να μαζευτούμε στο φιλόξενο εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου και να χαρούμε μαζί με τις πνευματικές χαρές, και τις φυσικές ομορφιές αυτού του νησιού. Φωτογραφίες: James-Alexander Dewhirst-Prineas

Ἐκδόσεις «Ἔαρ» - ΚΟΣΜΟΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΤΟΛΙΔΙΝέες Ἐκδόσεις - Νέο ξεκίνημα

Ἀγαπητοί Συνεργάτες,  Μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ τήν Πέμπτη 15 Ἰουνίου μέ σύνθημα «Γιά νά συναντήσουμε τήν ἄνοιξη στήν καρδιά μας» ἐμφανίστηκαν στό χῶρο τοῦ βιβλίου οἱ ἐκδόσεις «Ἔαρ»! Οἱ ἐκδόσεις «Ἔαρ» εἶναι τό ἀποτέλεσμα μιᾶς συλλογικῆς προσπάθειας, πού δημιουργήθηκε ἀπό μέλη καί συνεργάτες ἑνός ἱστορικοῦ καί καταξιωμένου Συλλόγου μέ ἱεραποστολική δράση μέσα στούς κόλπους τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί μέ τήν εὐλογία αὐτῆς. Ὁ Σύλλογος Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολικῆς Δράσεως «Ὁ Μέγας Βασίλειος», πού εἶναι μή κερδοσκοπικό σωματεῖο καί στόν ὁποῖο ἀνήκουν οἱ ἐκδόσεις «Ἔαρ»,

ἱδρύθηκε τό 1960 καί δραστηριοποιεῖται στά μήκη καί πλάτη τῆς ἑλληνικῆς πατρίδας μας καί ἐκτός αὐτῆς. Κύριο ἔργο του εἶναι ἡ μεταξύ τῶν συνανθρώπων μας ἐφαρμογή τῆς Ὀρθοδόξου διδασκαλίας, ἡ διάδοση τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ, καθώς καί ὁ βιωματικός σύνδεσμος ὅλων μας μέ τήν ἐκκλησιαστική ζωή καί τήν ἁγιοπνευματοκίνητη ὀρθόδοξη πατερική παράδοση. Ὁ Σύλλογος κατευθύνεται πνευματικά ἀπό τήν Ἀδελφότητα Θεολόγων «Ὁ Σωτήρ». Μέ τά βιβλία τῶν ἐκδόσεών μας ἐπιθυμοῦμε νά συνεχίσουμε πρός αὐτή τήν κατεύθυνση, θέλοντας καί ἐπιδιώκοντας νά φέρουμε τήν ἄνοιξη – τό «ἔαρ» –στό χῶρο τοῦ βιβλίου.

  Κυκλοφοροῦν ἤδη τά βιβλία μας:
1. «Ὑπακοή καί ἐλευθερία», συλλογικός τόμος μέ κείμενα τoῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ν. Σμύρνης κ. Συμεών καί τῶν καθηγητῶν Πανεπιστημίου Ἀπ. Νικολαΐδη
καί Δημητρίου Τσελεγγίδη.
2. Σμύρνη μου παραμυθένια, τῆς Ἀδαμαντίας Ἀλατάρη
Πολύ σύντομα θα κυκλοφορήσουν καί τά παρακάτω βιβλία:
3. Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ κάτι θέλει νά μᾶς πεῖ, τῆς Νικολέττας Σκάλκου - Διαμαντίδη.
4. Οἰκογένεια...φύγαμε!, τῆς Ἰωάννας Σκαρλάτου
Ἀναζητῆστε τά βιβλία μας στό ἐνημερωμένο μας ἠλεκτρονικό κατάστημα:  www.ear-books.com καί στά Βιβλιοπωλεῖα «Ὁ Σωτήρ», πού ἔχουν καί τήν ἀποκλειστική κεντρική διάθεση.
Ἀκολουθῆστε μας
γιά νά συναντήσουμε τήν ἄνοιξη στήν καρδιά μας…!
Ἐκδόσεις «Ἔαρ»

Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017

Καλοκαιράκι έφτασε παιδιά... 

 

   

μ' ένα βιβλίο συντροφιά,

                                                        

                                                       και το ταξίδι ... αρχινά! Καλές διακοπές, παιδιά, ωφέλιμες και ... δημιουργικές!

 

Σεμπρεβίβα


Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2017

Τα μωρά της λίμνης...

Κάποιες “συναντήσεις” στη ζωή μας, δεν είναι τυχαίες. Mπορεί να μιλάς για πρώτη φορά με έναν άνθρωπο, αλλά να έχεις την εντύπωση ότι τον γνωρίζεις καιρό πριν.-Από τη Μανταλένα Μαρία Διαμαντή

Κάποιες “συναντήσεις” στη ζωή μας, θεωρώ πως δεν είναι τυχαίες. Mπορεί να μιλάς για πρώτη φορά με έναν άνθρωπο, αλλά να έχεις την εντύπωση ότι τον γνωρίζεις καιρό πριν. Ίσως γιατί υπάρχει μια κοινή εμπειρία από το παρελθόν. Και αυτή, με ένα μαγικό τρόπο,ενώνει και δημιουργεί ένα “μυστικό” κώδικα επικοινωνίας.

Η παρουσίαση ενός ιδιαίτερου βιβλίου, ήταν η αφορμή να γνωρίσω την υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων των Παιδικών Εκδόσεων Σαίτη, Ιωάννα Σκαρλάτου. Μια γλυκύτατη συγγραφέα παραμυθιών και μανούλα δύο παιδιών.
Στην πρώτη μας τηλεφωνική συνομιλία, η Ιωάννα, μου μίλησε με ιδιαίτερο ενθουσιασμό για τα κείμενά μου και πιο συγκεκριμένα για αυτά που αναφέρονται στη μητρότητα και στις δυσκολίες που αντιμετώπισα στις δύο μου εγκυμοσύνες- μέχρι να φέρω στον κόσμο, το γιο μου και την κόρη μου.
“Μπορώ να καταλάβω τί πέρασες γιατί και οι δικές μου εμπειρίες ήταν παρόμοιες. ‘Εχω, μάλιστα, γράψει ένα σχετικό βιβλίο .‘Τα μωρά της λίμνης.’ Θα ήταν χαρά και τιμή για εμένα, αν κάποια στιγμή το διαβάσεις και μου πεις τη γνώμη σου” μου λέει. Από τον τίτλο και μόνο, μπορούσα να φανταστώ, περίπου, ποιά είναι η υπόθεση... Της ζητάω, λοιπόν, να μου το στείλει σε ηλεκτρονική μορφή και... αρχίζω να διαβάζω... Δεν έχουν περάσει λίγα λεπτά και συνειδητοποιώ πως δυσκολεύομαι να συνεχίσω την ανάγνωση. Όχι γιατί δεν το βρίσκω ενδιαφέρον, αλλά γιατί τα μάτια μου έχουν πλημμυρίσει από δάκρυα... “Τα μωρά της λίμνης”, με γυρίζουν πίσω στο -σχετικά πρόσφατο- παρελθόν. Ασυνείδητα, κάνω flashbackστην εποχή που νοσηλευόμουν για πολλές-πολλές μέρες στο μαιευτήριο, προκειμένου να μη γεννηθεί πρόωρα ο γιος μου.
Τότε, που με βασάνιζε η “αδικία” ... Τί εννοώ; Ενώ έδινα τη “μάχη” μου να φέρω ένα γερό μωρό στον κόσμο, έβλεπα γύρω μου σκηνές που δύσκολα θα φύγουν από το μυαλό μου. Γυναίκες που η διαδικασία της τεχνητής άμβλωσης ήταν για εκείνες ρουτίνα και “φυσικό επακόλουθο”... Στη μονάδα εντατικής θεραπείας νεογνών, βρέφη που κανένας δεν ενδιαφερόταν να τα δει τις ώρες του επισκεπτηρίου, γιατί πολύ απλά τα είχαν εγκαταλείψει λίγο μετά τη γέννα... Με την ψυχρή λογική, προσπαθούσα να καταλάβω πως δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες και πως οι παραπάνω πράξεις είναι για κάποιους μονόδρομος. Αν είχα τότε μια ευχή, θα ήταν να μπορεί κάθε γυναίκα που πασχίζει να αποκτήσει ένα μωρό, να τα καταφέρει και κάθε εγκαταλελειμμένο βρεφάκι να νιώσει το μητρικό χάδι- έστω και από τη “μαμά της καρδιάς”...
Τα συναισθήματα που νιώθει μια γυναίκα όταν “ χάνει” το μωρό της, είναι δύσκολο να αποτυπωθούν με λέξεις. Να έχει πρωτοακούσει την καρδούλα του να χτυπά στον υπέροχο - εκεί στην 8η εβδομάδα- και μετά να έρχεται η σιωπή... Και κάποιος γιατρός να της λέει πως “είναι νέακαι θα κάνει άλλα παιδιά”...

Η κεντρική ηρωίδα της συγκινητικής νουβέλας, είναι μια νέα φωτογράφος, η Μυρτώ, η οποία επιθυμεί να εργαστεί σε ένα μαιευτήριο για να απαθανατίσει με τον φωτογραφικό της φακό, το γλυκό χαμόγελο των νεογέννητων. Με ένα “μαγικό” τρόπο, “συναντά” τα αγέννητα “μωρά” των παλίνδρομων κυήσεων. Εκείνα που χάθηκαν έτσι ξαφνικά. Κι αντί να γίνουν “μωρά της αγκαλιάς”, γίνονται “μωρά της λίμνης” -όπως τα αποκαλεί. Τα συναισθήματα που βιώνει είναι τόσο έντονα, που της αλλάζουν όλη της τη ζωή.
Μέσα από τα λόγια του Σισανίου και Σιατίστη Παύλου- που προλογεί το βιβλίο- φαίνεται και η σπουδαιότητά του.
Θά ἔλεγα ὅτι τό βιβλίο αὐτό γραμμένο, μέ ἕνα τρόπο πού ἡ δύναμή του συνίσταται στήν ἁπλότητα τῆς ἔκφρασης, εἶναι ἕνα βιβλίο γιά δυνατά νεῦρα. Βέβαια ἡ συγγραφέας του τό ἔγραψε μέ πολλή ἀγάπη καί μέ βασικό στόχο νά στηρίξει τίς νεαρές ἐκεῖνες μητέρες πού χάνουν τά παιδιά τους, πού μέ τόση λαχτάρα τά ἀγαποῦν καί τά περιμένουν, λόγῳ παλίνδρομης κύησης χάνονται.
Αὐτό δείχνει τήν εὐαισθησία τῆς ἐκλεκτῆς συγγραφέως πού νοιάζεται μέ τόση ἀγάπη γι’αὐτές καί θέλει νά τίς στηρίξει.
Αὐτό τό νερό τῆς λίμνης πού τά παιδιά μέ τά φωτεινά πρόσωπα τό παίρνουν μέ τά παιδικά τους χεράκια, γιά νά ποτίσουν τόν κῆπο τῆς καρδιᾶς τῶν μητέρων τους γιά νά φυτρώσουν οἱ ἀρετές, τό νερό, πού εἶναι καυτό ἀπό τά δάκρυά τους καί πού στά χεράκια τῶν παιδιῶν γίνεται προσευχή γιά τίς μητέρες τους, εἶναι τόσο δυνατή παρηγοριά γι’αὐτές τίς μητέρες, καθώς καί βεβαιότητα ὅτι ἡ σχέση αὐτή δέν καταλύθηκε, γιατί ἡ ἀγάπη πάντα ὑπάρχει, πάντα συνεχίζει, ὁ θάνατος δέν μπορεῖ νά τήν νικήσει.
Κάπου ἐκεῖ κοντά, ὅμως, εἶναι καί τά παιδιά πού κλαῖνε διαρκῶς, τά παιδιά ‘χωρίς στόμα καί μέ σφραγισμένα βλέφαρα. Τά μωρά πού οἱ γονεῖς τους δέν τά ἤθελαν καί τά πέταξαν. Πού δέν ἔχουν στόμα, γιατί δέν μποροῦν νά γελάσουν, πού δέν ἔχουν ματάκια, γιά νά ἀπολαύσουν τά χρώματα τῆς ζωῆς πού τούς προσφέρθηκε τόσο ἁπλόχερα, πού ζοῦν ὅλη τήν ἡμέρα στό δρόμο τῶν ἀδυναμιῶν καί κλαῖνε.
Με τη συγγραφέα των “Μωρών της λίμνης” μας “ενώνει” κάτι ακόμα... Μία εξαιρετική επιστήμονας, αλλά πάνω απ’όλα “’Ανθρωπος”. Είναι η αιματολόγος κα Ελένη Χανδρινού -Διευθύντρια Αιματολογικής Κλινικής & Τμήματος Ανοσοαιματολογίας & Ιατρικής των Μεταγγίσεων του Ιατρικού κέντρου Αθηνών- που βοήθησε σημαντικά την Ιωάννα-όπως και τόσες άλλες γύναικες- στο δύσκολο ταξίδι της εγκυμοσύνης.
 Οι αιτίες των παλίνδρομων κυήσεων είναι πολλές. Ένας σημαντικός παράγοντας αφορά την αιματολογία, καθώς η θρόμβωση μικρών αγγείων (θρομβοφιλία) που τροφοδοτούν τον πλακούντα, μπορεί να οδηγήσει στην απόρριψη του κυήματος.
Το σημείωμα της κυρίας Χανδρινού στο βιβλίο, ταυτίζεται απόλυτα με τις δικές μου σκέψεις: Η ευαισθησία της Ιωάννας συγκινεί …. Η απλότητα και καθαρότητα της γραφής της Ιωάννας συγκλονίζει…. Τα “Μωρά της Λίμνης” προκαλούν, δονούν το συναίσθημά μας , μας καλούν σε επαγρύπνηση….
Υπενθυμίζοντας την ευθύνη και υπευθυνότητα που απαιτείται από τα ζευγάρια για το θείο δώρο της κάθε ξεχωριστής και μοναδικής κυοφορίας .
Αναδεικνύοντας την φροντίδα, την προσφορά, ενίοτε την αυτοθυσία των ιατρών για να γεννηθούν χαρούμενα χαμόγελα , για να γεννηθούν “Μωρά της Αγκαλιάς”.
Προσφέροντας αισιοδοξία, αγάπη, ελπίδα, παρηγοριά , πίστη μέσα από την δύναμη του Θεού και της επιστήμης μέσα από το πρόσωπο του Ιατρού συμπαραστάτη στο ευλογημένο διάστημα της κυοφορίας.
Εύχομαι να είναι όλο και λιγότερα τα “Μωρά της Λίμνης” ….
 Για τη συγγραφή αυτού του ιδιαίτερου βιβλίου, η Ιωάννα Σκαρλάτου, βραβεύτηκε για έβδομη φορά και τέταρτη από την Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών. Είναι μέλος του ελληνικού βιβλίου, δραστηριοποιείται με την παρουσίαση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε όλη την Ελλάδα, και είναι υπεύθυνη για την πρώτη παιδική εφημερίδα “Ορθόδοξα Προσωπάκια”.
“Τα μωρά της λίμνης” είναι μια νουβέλα που προβληματίζει, καθηλώνει και αγγίζει ακόμα -ίσως- και την πιο σκληρή καρδιά. Ένα βιβλίο που αξίζει να διαβάσει κάθε γυναίκα σε όποια φάση της ζωής της και να είναι. Και κάθε άντρας...μπαίνοντας έτσι-έστω και για λίγο- στην ψυχολογία ενός ανθρώπου που προσπαθεί να φέρει στον κόσμο ένα παιδί.
Στη θέση της γυναίκας που το μωρό της δεν “έρχεται” ποτέ στην αγκαλιά της, θα μπορούσα να είμαι εγώ - που γράφω αυτό το κείμενο- ή κι εσύ που το διαβάζεις. Με σωστή ενημέρωση, πρόληψη και πίστη, υπάρχει η ελπίδα να μη χάνονται άδικα αθώες ψυχές που δεν πρόλαβαν να γεννηθούν... Και να μη νιώσει κανένας μας τον πόνο της απώλειας. Ούτε εγώ, ούτε εσύ...

Κυριακή, 11 Ιουνίου 2017

Τό Μήνυμα τῆς Κυριακῆς (ἠχητικό μήνυμα) 
ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κυθήρων κ.ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ 
(11-6-2017)
 agioi pantes 2 
Φθάσαμε μέ τή Χάρι τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ στήν τελευταία Κυριακή τοῦ Πεντηκοσταρίου, τήν Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων, ὅπως μᾶς εἶναι γνωστή, καί ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία, μαζί μέ τήν Σύναξι Πάντων τῶν Ἁγίων τῆς Ὀρθοδοξίας, τιμᾶ τήν ἱερή μνήμη τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Βαρθολομαίου καί Βαρνάβα (α’ αἰών) καί τήν ἁγία ἑορτή τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου «Παναγίας Ἄξιον ἐστιν».