... τo κίτρινο λουλούδι των Κυθήρων που δε μαραίνεται ποτέ.

Κυριακή, 15 Μαΐου 2016

Το Μήνυμα της Κυριακής 15-05-16 και Γραπτό Θείο Κήρυγμα

Τό Μήνυμα της Κυριακής (Ηχητικό μήνυμα) από τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κυθήρων
κ.ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ
(15-05-2016)

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ
(15-5-2016)
ΓΡΑΠΤΟΝ ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ 
Τό σημερινό Εὐαγγέλιο μᾶς μιλᾶει γιά τό θάρρος καί τήν τόλμη πού χρειάσθηκαν ὁ Ἰωσήφ, ὁ Νικόδημος καί οἱ Μυροφόρες γυναῖκες, γιά νά ἐκπληρώσουν τό ἱερό τους καθῆκον πρός τό Χριστό.
Οἱ δύο βουλευτές, ὁ Ἰωσήφ ὁ ἀπό Ἀριμαθαίας καί ὁ Νικόδημος ἔγιναν φανεροί μαθητές τοῦ Χριστοῦ, ὅταν οἱ φανεροί, ἀπό φόβο, ἔγιναν κρυφοί. Τόλμησαν καί ζήτησαν ἀπό τόν Πιλάτο τό σῶμα τοῦ Χριστοῦ καί τό ἐνταφίασαν. 
Ἡ τόλμη τους αὐτή ὑπῆρξε πολύ μεγάλη, ἄν σκεφτοῦμε ὅτι τίς ἡμέρες ἐκεῖνες, γιά τούς μαθητές τοῦ Χριστοῦ ἐπικρατοῦσε φόβος καί τρόμος. Ἡ μανία τῶν Φαρισαίων ἦταν ἀπερίγραπτη. Προσπαθοῦσαν μέ κάθε τρόπο νά ἐξαφανίσουν κάθε ἴχνος τοῦ Χριστοῦ.
Μέσα σ'ἔνα τέτοιο κλίμα, οἱ δύο βουλευτές τόλμησαν νά πᾶνε κόντρα μέ τήν ἐπίσημη κοινωνική τους θέση, κόντρα καί μέ τή ζωή τους ἀκόμη. Καί οἱ Μυροφόρες γυναίκες χρειάσθηκαν τόλμη, γιά νά ἀποκτήσουν «φρόνημα ἀνδρικόν» καί νά ἐκδηλώσουν τήν ἀγάπη καί τόν σεβασμό τους πρός τό Χριστό. 
Αὐτό σημαίνει ἀληθινή τόλμη. Τόλμη μέ βάση τήν αὐταπάρνηση. Ὁ,τι δέν τόλμησαν οἱ πολλοί, τό ἐπραγματοποίησε ἡ ἀγάπη αὐτῶν τῶν ὀλίγων. Γι'αὐτό καί παραμένουν αἰώνια παραδείγματα θάρρους, τόλμης πίστεως καί αὐτοθυσίας.
Πολλοί κάνουν τόν τολμηρό, ἀλλά γιά νά ἐξυπηρετήσουν τό συμφέρον τους, τή θέση τους ἤ νά καλύψουν τό ἐσωτερικό τους κενό. Κάνουν τό γενναῖο ἀπό ἐπίδειξη, ἀπό ψυχολογική ἀνάγκη, γιά νά βροῦν κάποιο διέξοδο σέ ἄλυτα προβλήματά τους. Ἡ ἀληθινή τόλμη δέν σχετίζεται μέ ἐπιδείξεις, μέ συμφέρον ἤ μέ συμπλέγματα. Θυσιάζεται γιά τήν ἀλήθεια μέ τέλεια ἀνιδιοτέλεια. 
Τέτοια τόλμη ἔχουμε ἀνάγκη ὅλοι μας. Ἰδιαίτερα ἡ Ἐκκλησία, γιά νά συνεχίσει τήν παρουσία της ὡς Ἐκκλησία Χριστοῦ μέσα στόν κόσμο. Μέσα στήν κρίση τῆς ἐποχῆς μας καί τήν ἀγωνία τοῦ αἰώνα μας, μόνο τό θάρρος καί ἡ τόλμη εἶναι ἐνάντια στά πάθη μας. Ἐνάντια στό σκοτάδι. Ἐνάντια στήν ἀδικία, στή δουλεία, στό μίσος, στό χάος, στήν κατάπτωση. Ὅσο ὑπάρχει τέτοια τόλμη, θά ὑπάρχει καί ἡ μαρτυρία τῆς ὀρθοδόξου πίστεως καί ἀγάπης μέσα σ' αὐτόν τόν κόσμο τῆς ἀθεΐας, τῆς ὕλης καί τῆς θρασύτητας.
 Ἀρχιμ. π. Φρ. Δημητρίου

Δεν υπάρχουν σχόλια: