... τo κίτρινο λουλούδι των Κυθήρων που δε μαραίνεται ποτέ.

Κυριακή, 10 Απριλίου 2016

Το Μήνυμα της Κυριακής 10-4--16 και Γραπτό Θείο Κήρυγμα

Τό Μήνυμα της Κυριακής (Ηχητικό μήνυμα) από τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κυθήρων
κ.ΣΕΡΑΦΕΙΜ
† ΚΥΡΙΑΚΗ Δ! ΝΗΣΤΕΙΩΝ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ
 

ΚΥΡΙΑΚΗ Δ' ΝΗΣΤΕΙΩΝ, ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ (10-4-2016)

agios_ioannis_klimakos_3

Δ' Κυριακή τῶν Νηστειῶν (10-4-2016)


ΓΡΑΠΤΟΝ ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ

Μνήμη τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου  τοῦ Σιναΐτου
Ἀγαπητοί  μου ἀδελφοί,  σήμερα  Κυριακή  τέταρτη τῶν Νηστειῶν  ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία τιμᾶ τήν μνήμη ἑνός κορυφαίου ἀσκητοῦ  τοῦ ὄρους Σινᾶ, τόν Ἅγιο Ἰωάννη τῆς Κλίμακος. Ὁ Ὅσιος Ἰωάννης γεννήθηκε περί τό 525 μ.Χ στήν Συρία ἀπό πλούσιους καί εὐγενεῖς γονεῖς. Ἀνετράφη μέ ἰδιαίτερη πνευματική καλλιέργεια σέ ἕνα ὡραῖο περιβάλλον, τό ὁποῖο ὅμως δέν τόν ἀνάπαυε, καθώς ἐκεῖνος ἀπό μικρός ἀγαποῦσε τήν προσευχή, τήν νηστεία καί τήν ἄσκηση .

Ἔτσι, λοιπόν, νεαρός πῆγε στό Σινᾶ γιά νά ζήσει τήν ἀσκητική ζωή καί πρόκοψε πνευματικά τόσο πολύ ὥστε πολλοί ἄνθρωποι ἔρχονταν νά πάρουν τήν εὐχή του καί τίς ἅγιες συμβουλές του. Ἔτσι ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ τόν ἀξίωσε νά γίνει ἡγούμενος στήν Μονή τοῦ Σινᾶ στήν ὁποία προσέφερε τήν διακονία  του γιά τήν πνευματική οἰκοδομή τῶν Μοναχῶν, ἀλλά καί ὅσων τόν  ἐπισκέπτονταν. Ὁ Ὅσιος Ἰωάννης συνέγραψε πολλά πνευματικά συγγράμματα  ἀπό τά ὁποῖα πιό γνωστή εἶναι ἡ Κλίμακα, στό ὁποῖο σύγγραμμα ἀναφέρονται 30 ἀρετές, ἀπό τίς πιό ἁπλές καί πρακτικές ἕως τίς πιό θεῖες καί οὐράνιες. Εἶναι σάν  μιά πνευματική σκάλα πού ἀνεβάζει στόν οὐρανό.
Μιά τέτοια κλίμακα, ἀγαπητοί μου χριστιανοί, εἶναι καί τό ἱερό Εὐαγγέλιο  πού σκαλί-σκαλί μᾶς ὁδηγεῖ ὁ ἴδιος ὁ Κύριος μέ τό Θεϊκό του κήρυγμα στήν κορυφή της κλίμακας αὐτῆς, τά ἅγια Πάθη Του καί τήν ἁγία Ἀνάσταση Του. Ἀκόμα καί τά πρόσωπα πού ἀναφέρονται στό ἱερό Εὐαγγέλιο, ἀπό τούς Ἀποστόλους μέχρι καί τόν πιό ἄγνωστο σέ μᾶς ἄνθρωπο, πού ζητοῦσε τήν βοήθεια τοῦ Χριστοῦ, ἀνεβαίνουν σκαλί-σκαλί τήν κλίμακα τῶν ἀρετῶν πού  ὁδηγεῖ στήν θεογνωσία καί τήν λύτρωση. Ἕνας τέτοιος  ἄνθρωπος ἦταν καί ὁ δυστυχής ἐκεῖνος πατέρας τῆς σημερινῆς περικοπῆς, πού ζητοῦσε τό ἔλεος τοῦ Κυρίου ὥστε νά λυτρώσει τόν μονάκριβο υἱό του ἀπό τά ἀκάθαρτα πνεύματα πού τόν ἐβασάνιζαν.
Κι ὅταν ὁ Κύριος τοῦ μίλησε γιά τήν πίστη ἐκεῖνος, γνωρίζοντας πώς ἡ πίστη του δέν ἦταν τόσο ἐπαρκής, ζήτησε  αὐθόρμητα μά καί μέ συναίσθηση τῆς ἀδυναμίας του ἀπό τόν Κύριο τήν ἐνίσχυση τῆς ἐλλιποῦς πίστεως του.  Εἶπε στόν Κύριο, «Πιστεύω, Κύριε, βοήθει μοι τῇ ἀπιστίᾳ». Δηλαδή ἀπεκάλεσε τήν φτωχή του πίστη μπροστά στό μέγεθος της πίστεως πού τοῦ ζήτησε ὁ Χριστός ὡς ἀπιστία. Τί ταπείνωση καί τί αὐτογνωσία εἶχε ὁ πατέρας αὐτός! Αὐτός ὁ ἄνθρωπος γίνεται ἀφορμή γιά μᾶς ὥστε νά κάνουμε αὐτοκριτική καί νά ἀναρωτηθοῦμε καί περί τῆς ἰδικῆς μας πίστεως.
Πιστεύουμε ἆραγε, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, μέ θέρμη  στόν Ἰησοῦ Χριστό;
Εἴμαστε ἕτοιμοι νά δεχθοῦμε ὁποιαδήποτε δοκιμασία καί μέ αὐτήν  νά ἀκολουθήσουμε τόν Κύριο στό ἐπικείμενο Πάθος Του, ἀλλά καί στόν προσωπικό μας Γολγοθᾶ, γιά νά σταυρώσουμε τά πάθη καί τίς ἀδυναμίες μας;
Ἄς ἀπαντήσουμε στόν ἑαυτό μας κι ἄς ἀνακράξουμε καί μεῖς μέ τή σειρά μας στόν Κύριο μέ ἱκετήριες  προσευχές: «πιστεύω, Κύριε, βοήθει μοι τῇ ἀπιστίᾳ».
π. Νικ. Ζουναρέλης

Δεν υπάρχουν σχόλια: