... τo κίτρινο λουλούδι των Κυθήρων που δε μαραίνεται ποτέ.

Κυριακή, 17 Απριλίου 2016

Τό Μήνυμα της Κυριακής (Ηχητικό μήνυμα) από τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κυθήρων
κ.ΣΕΡΑΦΕΙΜ
† ΚΥΡΙΑΚΗ Ε! ΝΗΣΤΕΙΩΝ
ΟΣΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΣ
(17-04-2016)

     Ε' Κυριακή τῶν Νηστειῶν (17-4-2016)
     ΓΡΑΠΤΟΝ ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ
     (Μνήμη  Ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας )
«διά τοῦτο γάρ ὁ ὑψηλός Θεός ἐπί γῆς ἐφάνη ταπεινός ἄνθρωπος βουλόμενος ἑλκύσαι πρός τό ὕψος τούς αὐτῷ βοῷντας  ἀλληλούϊα» . Κανείς μας δέν πρέπει νά μείνει ἀδιάφορος μπροστά  στή θυσία τοῦ Κυρίου  μας, ἀδελφοί μου, διότι  μᾶς ἀγάπησε πρό καταβολῆς  κόσμου. Νά πάρουμε τό παράδειγμα τῆς Ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας, ἡ ὁποία  ἀντικρύζοντας τόν Τίμιο Σταυρό, ἀφοῦ πρῶτα ἔνιωσε τρεῖς φορές τό χέρι τοῦ Θεοῦ νά  τήν διώχνει ἀπό τόν Ναό , συναισθάνθηκε τό βάρος τῶν ἁμαρτιῶν της, καί πλημμύρισε ἡ καρδιά της ἀπό βαθιά  εὐγνωμοσύνη πρός τόν Ἰησοῦ Χριστό πού θυσιάστηκε ἀκόμη καί γιά  ἐκείνη τήν τότε ἁμαρτωλή. Ἔτσι ἔφυγε στήν ἔρημο καί ἀπό τήν ἀσκητική  ζωή της ἔφθασε στό σημεῖο πιά νά μήν ἕλκεται ἀπό τόν φθαρτό κόσμο, ἀλλά ἀπό τόν οὐρανό γι' αὐτό καί κατά τήν προσευχή της δέν ἐπατοῦσε στό ἔδαφος. 
Ὁ Κύριος, ἀγαπητοί  μου Χριστιανοί, γιά μιά ἀκόμη φορά προλέγει στούς μαθητές Του τό πάθος Του (τήν πορεία πρός τήν σταύρωση, ἀλλά καί τήν Ἀνάσταση ) ὥστε  νά  τούς θυμίσει γιά  ποιόν λόγο ἦλθε ἐδῶ στή γῆ. Ἔγινε ἄνθρωπος, γιά νά κάνει τόν ἄνθρωπο κατά χάριν Θεό. Κατέβηκε στή γῆ  γιά νά  ἀνεβάσει τόν ἄνθρωπο στόν οὐρανό,  ὥστε,  ὅπως  λέγει ὁ ὑμνωδός στόν Ἀκάθιστο ὕμνο,
Ἕνας ἄλλος τέτοιος ἅγιος τῆς Ἐκκλησίας μας ἀγαπητοί, μου Χριστιανοί, πού ἀγάπησε μέ θέρμη τόν Χριστό ἦτο καί ὁ  Θεῖος Παῦλος . Ὁ Ἀπόστολος τοῦ Κυρίου μας ἀπαντᾶ στόν καθένα  μας  προσωπικά διά τόν σταυρικό θάνατο τοῦ Χριστοῦ (γιατί δηλαδή  ἔπρεπε  νά σταυρωθῆ ὁ Χριστός;) καί λέγει : ὁ Κύριός μας σύναψε μιά καινούργια Διαθήκη, στήν ὁποία καλεῖ τούς κληρονόμους του νά γευθοῦν τά μελλοντικά καί αἰώνια ἀγαθά. Ὅμως ἦταν ἀνάγκη νά πεθάνει πρῶτα ὁ Χριστός, διότι ὅπου ὑπάρχει Διαθήκη , γιά νά ἔχει αὐτή κῦρος καί ἰσχύ, πρέπει νά ἀναγγελθῆ καί νά πιστοποιηθῆ ὁ θάνατος ἐκείνου πού τήν σύναψε. Διότι μιά διαθήκη ἔχει κῦρος καί ἰσχύ μόνον μετά θάνατον. Ἀντίθετα δέν ἔχει ποτέ ἰσχύ ὅσο ζῆ ὁ διαθέτης. 
Ἔτσι, λοιπόν, ἀγαπητοί μου Χριστιανοί, θά ἤθελα νά κλείσω αὐτό τό Θεῖο Κήρυγμα μέ λίγες σκέψεις ἑνός σπουδαίου ἑρμηνευτοῦ τῆς Καινῆς Διαθήκης  καί τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, τοῦ ἀειμνήστου Ἐπισκόπου Φλωρίνης Αὐγουστίνου, ὁ ὁποῖος ἔγραφε: «στήν Π.Δ. χύθηκε τό αἷμα ἀπό τίς θυσίες τῶν ζώων πού ὅπως  λέγει ὁ Θεῖος Παῦλος, δέν ἔφθανε νά συγχωρήσει οὐδεμία μικρή ἁμαρτία. Τό αἷμα αὐτό χύθηκε ἀνά τούς αἰῶνες γιά νά θυμίζει στόν ἄνθρωπο τήν ἐνοχή του πρός τόν Θεόν. Ἀντίθετα καί μιά σταλαγματιά ἀπό τό αἷμα τοῦ Χριστοῦ γίνεται θάλασσα,  ἕνας ὠκεανός πού πέφτουν καί   ἐξαφανίζονται τά ἁμαρτήματα ὅλων τῶν ἀνθρώπων».
Γι' αὐτό, Χριστιανοί μου, ἡ εὐγνωμοσύνη μας στόν Χριστό πρέπει νά εἶναι ἀπέραντη. 
π.Ν. Ζουναρέλης

Δεν υπάρχουν σχόλια: