... τo κίτρινο λουλούδι των Κυθήρων που δε μαραίνεται ποτέ.

Σάββατο, 10 Ιουνίου 2017

ΓΡΑΠΤΟΝ Θ. ΚΗΡΥΓΜΑ
 
agioi pantes 3
 
Ἡ σημερινή Κυριακή, χριστιανοί μου, πού εἶναι ἡ τελευταία τῆς μετά τό Πάσχα περιόδου τοῦ Πεντηκοσταρίου, ἐφ' ὅσον ἀπό αὔριο εἰσερχόμαστε στήν περίοδο τῆς νηστείας γιά να ἑτοιμασθοῦμε να ἑορτάσουμε τήν ἑορτή τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, εἶναι ἀφιερωμένη σέ ὅλους τούς Ἁγίους μας, γι' αὐτό καί καλεῖται καί Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων.
Τόσο τό Ἀποστολικό ὅσο καί τό Εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα, τά ὁποῖα ἀκούσαμε, μᾶς ὑπενθυμίζουν ἀπό τή μία πόσοι πρόγονοί μας ἔγιναν ἅγιοι διά τῆς ζωῆς τους καί πολλές φορές καί τοῦ μαρτυρίου τους («οἱ ἅγιοι Πάντες διά πίστεως κατηγωνίσαντο βασιλείας, εἰργάσαντο δικαιοσύνην ... ἄλλοι δέ ... ἐλιθάσθησαν, ἐπρίσθησαν, ἐπειράσθησαν, ἐν φόνῳ μαχαίρας ἀπέθανον ...») καί ἀπό τήν ἄλλη ὁ Κύριος μας κάνει γνωστό τόν τρόπο καί τό δρόμο τῆς ἁγιότητας. «Πᾶς ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοί ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω καγώ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ Πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς», δηλ. ὅποιος ὁμολογήσει στούς ἀνθρώπους ὅτι ἀνήκει σέ μένα, θά τόν ἀναγνωρίσω καί ἐγώ γιά δικό μου μπροστά στόν οὐράνιο Πατέρα μου.
Μιά ὁμολογία, ὅμως, πού γιά νά πραγματοποιηθῆ χρειάζεται νά προηγηθῆ ἕνας πνευματικός ἀγώνας. Ἕνας ἀγώνας καί δρόμος ζωῆς ὅμοιος μέ τοῦ Κυρίου μας πού βέβαια οἱ Ἅγιοι Πάντες ἔκαναν πράξη διά τοῦ μαρτυρίου τους, ὅπου μαρτύριο βέβαια δέν εἶναι μόνο ὁ μαρτυρικός θάνατος, ἀλλά καί οἱ στερήσεις τῶν ποικιλόμορφων ὑλικῶν ἀπολαύσεων τῆς ζωῆς μας. Διότι μήν ξεχνᾶμε, χριστιανοί μου, ὅτι ὁ Κύριος μας διακήρυξε ὅτι «οὐκ ἦλθον διακονηθῆναι ἀλλά διακονῆσαι», γι' αὐτό γεννήθηκε σ' ἕνα σπήλαιο, πέρασε τήν περιπέτεια τῆς ἐξορίας στήν Αἴγυπτο, ἀγωνίστηκε διά τῆς νηστείας, ἔπλυνε τά πόδια τῶν μαθητῶν Του, ὁδηγήθηκε στό μαρτύριο, ἀνέβηκε στό Σταυρό, συγχώρεσε τούς σταυρωτές Του καί βέβαια στεφανώθηκε διά τῆς Ἀναστάσεώς Του.
Ἔτσι μᾶς ἔδωσε τό παράδειγμα καί μᾶς καλεῖ νά τόν μιμηθοῦμε, ἀφοῦ ὅμως πρῶτα τόν πιστέψουμε. Αὐτή ἡ πίστη πού ἔδειξαν ὅλοι οἱ Ἅγιοί μας στόν ἐν Τριάδι Θεό, πού τούς ὁδήγησε στή μίμηση τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά καί στήν ἄρνηση γιά ἀπόλαυση κάθε ὑλικῆς καί ἁμαρτωλῆς ἡδονῆς, τούς χάρισε τή δική τους Ἀνάσταση, πού εἶναι ἡ ἀναγνώρισή τους ἀπό τόν Υἱό μπροστά στό Θεό Πατέρα, διότι ὁ ἄνθρωπος πού καταφέρνει ν' ἁγιάσει δέν πεθαίνει ποτέ.
Ὁ Χριστιανός εἶναι ὁ ἄνθρωπος πού ζεῖ «διά τοῦ Χριστοῦ ἐν Χριστῷ» καί γιά τόν Χριστόν.
Χριστιανοί μου, ὁ δρόμος τῆς ἁγιότητας δέν εἶναι, ὅπως φαντάζει ἕνα δυσβάστακτο φορτίο μόνο γιά λίγους, ἀλλά εἶναι ἕνας δρόμος γιά ὅλους μας. Γιά νά ἀκολουθήσουμε, ὅμως, αὐτό χρειάζεται νά ὑποτάξουμε τό δικό μας θέλημα στό θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἀκολουθώντας τή μυστηριακή ζωή τῆς Ἐκκλησίας μας (ἐκκλησιασμός, Ἱερά Ἐξομολόγηση, Θ. Εὐχαριστία). Ὁ Ἀπόστολος Πέτρος μᾶς λέγει «σύμφωνα μέ το παράδειγμα τοῦ ἁγίου Θεοῦ πού σᾶς κάλεσε, γίνετε καί σεῖς ἅγιοι σέ κάθε περίπτωση καί σέ κάθε τρόπο τῆς συμπεριφορᾶς σας» καί τότε ὁ πιστός θά μπορεῖ να ὁμολογεῖ «πάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντι με Χριστῷ» δηλ. τά πάντα κατορθώνω μέ τη δύναμη που δίνει ἡ κοινωνία καί ἡ σχέση μου μέ τόν Χριστό». ΑΜΗΝ.
†π.Π.Μ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: